PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA NA MAKE-UP KURZY A STORNO PODMIENKY

​​


1. Na všetky kurzy je možné prihlásiť sa iba zaslaním elektronickej prihlášky, cez sociálne siete prihlásenie nie je možné.

Prijatím prihlášky vám bude na vybranom kurze rezervované miesto.

Potvrdenie o prijatí prihlášky vám pošleme spolu s FAKTÚROU na uvedený e-mail do 48 hodín.

(V prípade, že vám POTVRDENIE nepríde do 48 hodín bez akéhokoľvek upozornenia ohľadom neskoršieho zaslania

zrejme došlo k technickej chybe, v takom prípadíe nás kontaktujte prosím opätovne!)

Prosíme vyplniť všetky potrebné údaje (aj IČO, DIČ ak chcete fakturovať na firmu) a tiež vaše meno správne aj s interpunkčnými znamienkami, nakoľko bude použité na certifikáte tak ako bolo uvedené v prihláške !!!

 

2. Splatnosť faktúry je zvyčajne 3 dni.

Ak zasielate prihlášku v poslednom týždni pred konaním kurzu, tak je v prípade voľného miesta potrebné zaslať e-mailom potvrdenie o zaplatení (stačí prinscreen). Po prijatí platby je vaša rezervácia potvrdená.

Pri končiacej splatnosti faktúry v prípade jej neuhradenia vám príde e-mailom 1 upozornenie na končiacu splatnosť, po splatnosti sa v prípade neuhradenia rezervácia vášho miesta automaticky ruší.

Kurzy nie je možné uhrádzať v hotovosti. Kurzy nie sú preplácane UPSVaR.

 

3. Týždeň pred donaním kurzu obdržíte INFOLIST, kde nájdete všetky potrebné informácie o priebehu kurzu. Celodenné kurzy sa konajú vždy v nedeľu.

4. Na celodenné kurzy je potrebné zabezpečenie vlastnej modelky. Je dôležité, aby modelky prišli na kurz v dohodnutom čase, nie skôr.

Sprostredkovanie modelky je možné za príplatok 20 €.

 

V prípade SELF make-up kurzu modelky nie sú potrebné, študentky sa učia líčiť na sebe.

4. V prípade zrušenia kurzu zo strany Make-up Avenue z organizačných, zdravotných dôvodov, alebo nepredvýdateľných okolností, je možné zúčastniť sa kurzu v náhradnom termíne, zúčastniť sa iného kurzu, alebo bude kurzovné vrátené v plnej výške.​ 

 

Ak sa z akýchkoľvek dôvodov nemôžete zúčastniť celodenného kurzu, je na základe dohody taktiež možné zúčastniť sa kurzu v náhradnom termíne, alebo sa zúčastniť iného kurzu. V prípade zrušenia platí :

  • Pri zrušení celodenného kurzu z akýchkoľvek dôvodov zo strany záujemcu viac ako 7 dní pred konaním sa vracia kurzovné ponížené o poplatok 20 €.

  • Pri zrušení celodenného kurzu z akýchkoľvek dôvodov zo strany záujemcu 7 dní a menej pred konaním sa vracia kurzovné ponížené o poplatok 50 €. 

  • Pri zrušení celodenného kurzu z akýchkoľvek dôvodov zo strany záujemcu 3 dni a menej pred konaním kurzu sa kurzovné nevracia a prepadá v plnej výške. 

KARIÉRA
KONTAKT

info.makeupavenue@gmail.com   /  0917 941 668

© MAKE-UP AVENUE / All rights reserved