PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA A STORNO PODMIENKY

​​


1. Na všetky kurzy je možné prihlásiť sa iba zaslaním elektronickej prihlášky, cez sociálne siete prihlásenie nie je možné.

Prijatím prihlášky Vám bude na vybranom kurze rezervované miesto. Potvrdenie o prijatí prihlášky Vám pošleme spolu s faktúrou na uvedený e-mail do 48 hodín.

Prosíme vyplniť všetky potrebné údaje (aj IČO, DIČ ak chcete fakturovať na firmu) a tiež Vaše meno správne aj s interpunkčnými znamienkami, nakoľko bude použité na certifikáte tak ako bolo uvedené v prihláške !!!

 

2. Splatnosť faktúry je 3 dni. Ak zasielate prihlášku v poslednom týždni pred konaním kurzu, tak je v prípade voľného miesta potrebné zaslať e-mailom potvrdenie o zaplatení (stačí prinscreen). Po prijatí platby je Vaša rezervácia potvrdená.

Pri končiacej splatnosti faktúry v prípade jej neuhradenia Vám príde e-mailom 1 upozornenie na končiacu splatnosť, po splatnosti sa v prípade neuhradenia rezervácia Vášho miesta automaticky ruší. Kurzy nie je možné uhrádzať v hotovosti. Kurzy nie sú preplácane UPSVaR.

 

3. Týždeň pred donaním kurzu obdržíte INFOLIST, kde nájdete všetky potrebné informácie o priebehu kurzu. Celodenné kurzy sa konajú vždy v nedeľu.

4. Na celodenné kurzy je potrebné zabezpečenie vlastnej modelky. Je dôležité, aby modelky prišli na kurz v dohodnutom čase, nie skôr. Sprostredkovanie modelky je možné za príplatok 20 €.

 

V prípade SELF make-up kurzu modelky nie sú potrebné, študentky sa učia líčiť na sebe.

4. V prípade zrušenia kurzu zo strany Make-up Avenue z organizačných, zdravotných dôvodov, alebo nepredvýdateľných okolností, je možné zúčastniť sa kurzu v náhradnom termíne, zúčastniť sa iného kurzu, alebo bude kurzovné vrátené v plnej výške.​ 

 

Ak sa z akýchkoľvek dôvodov nemôžete zúčastniť celodenného kurzu, je na základe dohody taktiež možné zúčastniť sa kurzu v náhradnom termíne, alebo sa zúčastniť iného kurzu. V prípade zrušenia platí :

  • Pri zrušení celodenného kurzu z akýchkoľvek dôvodov zo strany záujemcu viac ako 7 dní pred konaním sa vracia kurzovné ponížené o poplatok 15 €.

  • Pri zrušení celodenného kurzu z akýchkoľvek dôvodov zo strany záujemcu 7 dní a menej pred konaním sa vracia kurzovné ponížené o poplatok 50 €. 

  • Pri zrušení celodenného kurzu z akýchkoľvek dôvodov zo strany záujemcu 3 dni a menej pred konaním kurzu sa kurzovné nevracia a prepadá v plnej výške. 

© MAKE-UP AVENUE / All rights reserved

info.makeupavenue(zavináč)gmail.com             0917 941 668